eirene:


Posted on Freitag, September 14th at 11:12PM with 8 Anmerkungen
via: eirene , source: eirene

tagged as: 1910s, Titanic, Illustration, ad, vintage, edwardian, :'(,
  1. uonomeyouko hat diesen Eintrag von eirene gerebloggt
  2. ziegfeld-folly hat diesen Eintrag von eirene gerebloggt
  3. prismo-o hat diesen Eintrag von jack-meets-eloise gerebloggt
  4. whoisnatalie hat diesen Eintrag von handsofanothermann gerebloggt
  5. jack-meets-eloise hat diesen Eintrag von handsofanothermann gerebloggt
  6. handsofanothermann hat diesen Eintrag von eirene gerebloggt
  7. von eirene gepostet